SIGNERER ELEKTRONISK MED SIGNANT

SpareBank1 Regnskapshuset SMN AS er en stor aktør innenfor Regnskap i Sør- og Midt-Norge. Med signaturportalen Signant er de blant de første til å innføre elektronisk signering som standard for alle typer avtaledokumenter. Løsningen består av å benytte digitalt signatursenter integrert i eksisterende byråløsning fra PowerOffice.

SpareBank1 Regnskapshuset SMN benytter byråløsningen fra PowerOffice og ser verdien i å heldigitalisere signaturer og dokumentbehandling. Samarbeidet mellom Signant og SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS har fungert godt og utfordret begge parter til å tenke nytt. Dette har ført til en god integrasjon mellom PowerOffice WIN og signaturportalen Signant. Signaturprosessen er enkel og selvforklarende, og ved hjelp av BankID eller Buypass signeres dokumenter og avtaler elektronisk på høyeste sikkerhetsnivå.

«Ved å la kundene signere alt av avtaler rundt årsregnskapet elektronisk så oppnår vi en digital samhandling. Dette opplever kundene som enkelt & positivt»
Hanne Kirsti Langseth
Administrasjons- & Utviklingssjef/Autorisert regnskapsfører ved SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS