SIGNERER UTLEIEKONTRAKTER
ELEKTRONISK MED SIGNANT

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge tilbyr over 2000 ulike boenheter knyttet opp mot 8 campus; Kongsberg, Drammen, Ringerike, Vestfold, Bø, Porsgrunn, Rauland og Notodden.

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge
Studentsamskipnaden er en serviceorganisasjon for studenter i Sørøst-Norge og vi er opptatt av å tilby studentene et godt og velfungerende tilbud av tjenester. Vi jobber for å legge forholdene best mulig til rette for at dagens og fremtidens studenter i Sørøst-Norge skal få en trygg og effektiv studiesituasjon i et miljø som medvirker til menneskelig vekst og trivsel.

SSN ønsker å bidra til at studenter i Sørøst-Norge får en god opplevelse av studietiden ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Det gjør vi ved å tilby studentboliger, studentkafeer, barnehageplasser til studentenes barn, studentrådgivning og studiemestrende kurstilbud. I læringsmiljøspørsmål er vi i aktiv samhandling med høgskolen.

«Det oppleves enkelt og smidig for både studenter og utleieenheten i SSN å signere leiekontrakten for bolig med Signant. De aller fleste benytter BankID på mobilen noe som gjør det enkelt å signere hvor som helst. SSN kan enkelt følge opp kontrakter som er til signering og studentene slipper printer og scanner»
Camilla Løver
Boligansvarlig, SSN